50
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/11/03
  • محل سکونت : بی وطن
- برنده تندیس ودیپلم افتخار بهترین عکاس مستند اجتماعی(جوانان زیر25سال)جشن تصویرسال - 1391 - عکاس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس خلیج فارس - 1392 - برنده تندیس سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس - 1392 - برنده تندیس وعکاس برگزیده مسابقه عکس کاروان سفینه النجاه - 1392 - یک عکس منتخب در دومین نمایشگاه گروهی وان پیکس- 1392 - یک عکس منتخب در دومین جشنواره بین المللی رژان- 1392 - سه عکس منتخب درپنجمین جشنواره پایتخت پنجره ها- 1392 - یک عکس برگزیده در پنجمین جشنواره ملی عکس زمان - 1392 - دو عکس منتخب در یازدهمین جشن تصویر سال - 1392 - برنده تندیس و لوح تقدیر(رتبه دوم)دومین جشنواره سراسری عکس امید - 1393 - یک عکس منتخب درششمین نمایشگاه عکس های برترسال92دوربین.نت - 1393 - سه عکس منتخب در سومین نمایشگاه گروهی وان پیکس - 1393 kula صربستان -2014 یک عکس منتخب درجشنواره ^ - دو عکس منتخب در جشنواره بین المللی خیام -2014 ^ isoبلژیک-2014- یک عکس منتخب در جشنواره - برگزیده سوم در ششمین جشنواره پایتخت پنجره ها -1393 - یک عکس منتخب در نخستین جشنواره ملی فردای روشن-1394 ^F2 آرژانتین-2015-دو عکس منتخب در جشنواره - دو عکس منتخب در نمایشگاه عکس خوزستان زیبا – 1394 - چهار عکس منتخب در نمایشگاه گروهی نگارخانه ژرفای هنر-1394 - سه عکس منتخب در چهارمین نمایشگاه گروهی وان پیکس-1394 -عضوهیئت داوری سوگواره ملی سوگ سرخ-1394 ^ArtNations2016 یک عکس درنمایشگاه بین المللی مردم و هنر شرق گروه آرت نیشن ^ -برنده تندیس ودیپلم افتخار جشنواره ملی هنر مقاومت 1 یک عکس برگزیده در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجوان1397 دوعکس برگزبده در نخسین جشنواره ملی رودخانه و تالاب 1397 یک عکس برگزیده در شصت و دومین جشنواره منطقه سینمای جوان- شبدیز 1397 برنده تندیس برگزیده برگزیده گان ده دوره جایزه محسن رسول اف تصویرسال 1397