25
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1394/02/04
  • محل سکونت : نوشهر- تهران
فارغ التحصیل تاتر( ادبیات نمایشی) و دوره های تخصصی عکاسی پذیرفته شده و حضور در چند جشنواره و نمایشگاه: - منتخب فراخوان عکس انجمن فرهنگی ایرانیان وزارت ارشاد، - پذیرش و نمایشگاه در موزه ملی جاکارتا اندونزی2012، - پذیرش 3اثر در جشنواره خیام2015 - پذیرش 8اثر در جشنواره خیام2016 - پذیرش 1اثر در جشنواره پلودیف بلغارستان2016 - پذیرش 1اثر در جشنواره دوبوی بوسنی2016 - پذیرش 3اثر در جشنواره corsica صربستان2016 - پذیرش 3اثر در جشنواره pid-psa2016 آمریکا - پذیرش 3اثر در جشنواره psa2016-PTD آمریکا - پذیرش 1اثر در جشنواره 2016 nowruzsalon تاجیکستان - پذیرش 1اثر در جشنواره 2016 victorpolynsky قرقیزستان - پذیرش 1اثر در جشنواره CHILD 2016-PENZA روسیه - پذیرش 1 اثر در جشنواره CHILD 2016-PARACIN صربستان -پذیرش 2اثردرجشنوارهwrekinartspc 2016 انگلیس -پذیرش1اثردرجشنوارهarbella 2017 ترکیه -پذیرش3اثردرجشنوارهin glory of woman 2017 صربستان (بخش زنان در جامعه) -پذیرش3اثردرجشنوارهin glory of woman 2017 صربستان (بخش فتوژورنالیسم و آزاد) -پذیرش7اثردرجشنوارهnoweuzsalon 2017 تاجیکستان -پذیرش3اثردرجشنوارهsouth devon 2017 انگلستان -پذیرش4اثردرجشنوارهviewfinder 2017 صربستان -;کسب جایزه salon honorable mention هیات داوران و پذیرش4اثردرجشنوارهphilharmonia 2017 قرقیزستان -پذیرش1اثردرجشنوارهyorkshiresalon 2017 انگلستان -پذیرش8اثردرجشنوارهs-kadar 2017 مونته نگرو -پذیرش1اثردرجشنواره Bristolsalon 2018 انگلستان - منتخب در چهارمین جشنواره بین المللی عکس های ورزشی(شرکت در نمایشگاه و چاپ در کتاب جشنواره-تهران هتل المپیک و سینما فلسطین)1396 - منتخب در پانزدهمین جشن تصویر سال، خانه هنرمندان ایران(بخش های خبری،ورزشی،ایران ما،نگاهی دیگر)1396 - منتخب جشنواره عکس های برتر سال 90 فرهنگسرای رسانه، 93 باغ موزه قصر- ،94 باغ موزه قصر -، 95 خانه هنرمندان ایران ) - منتخب در بخش های اجتماعی و ورزشی دوازدهمین جشنواره عکس خبری،مطبوعاتی دوربین.نت96 فرهنگسرای سرو -منتخب دومین جشنواره عکس کاسپین دریای دوستی گیلان و حضور در نمایشگاه و کتاب منتخب جشنواره -حضور در چهارمین نمایشگاه گروهی عکس “وان پیکس” در خانه هنرمندان ایران -حضور در دو دوره نمایشگاه گروهی کانون عکس انجمن سینمای جوانان چالوس 1395 و 1396 ***** مدرس انجمن سینمای جوان ایران - دفتر چالوس